เกี่ยวกับเรา | ที.อาร์.วาย. คูลเฟรช จำกัด
ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577
อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com
ภาษา :

เกี่ยวกับเรา

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท ที.อาร์.วาย. คูลเฟรช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัทไทรย์ คอมพานี จำกัดก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ 1.คุณฮีโร ยามานาชิ 2.คุณโยชิฮิโระ อาราอิ และ 3.คุณทิพภา ฉันทัชบุญดำรง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและการจำหน่ายสินค้านำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย

บริษัท ไทรย์ คอมพานี จำกัด ก่อตั้งวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2533 มีทุนจดทะเบียน 29.86 ล้านเยน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9-11-4 ฟุตาบะ-โช, นุมาซุ-ซิตี้, ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำของประเทศญี่ปุ่นในการผลิตเจลเก็บความเย็นและความร้อน โดยได้มีการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ภายใต้มาตรฐานการรับรองระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ(ISO)อีกทั้งตอนนี้บริษัทยังมีสาขาอยู่ที่

สาขาโตโฮคุ (Tohoku Branch -TRY COMPANY CO., LTD.) ที่51-1 Sakurakawa Maeda, Mizusawa-ku, Oushu-city, Iwate, Japan

สาขาเกาหลี (Korea Branch - TRY COMPANY KOREA CO., LTD.)ที่ 44-1 Munbong-dong IL SAN DONG KU KO_YANG CITY KYOUNGGI-DO, Korea

สาขาไต้หวัน (Taiwan Branch - TRY INDUSTRY CO., LTD.)ที่1F., No.22, Ln. 267, Huacheng Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 24252, Taiwan (R.O.C.)

รวมทั้งสาขาไทย (บริษัทที.อาร์.วาย. คูลเฟรชจำกัด) 530 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

          นอกจากนี้บริษัท ที.อาร์.วาย. คูลเฟรช จำกัด ยังใช้เป็นแหล่งศูนย์กลางของการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

          สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตและตั้งเป้าหมายเพื่อให้เป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่เป็นไปตามความพอใจของลูกค้าได้ และการสนับสนุนสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สู่สังคม

พันธกิจ

          พัฒนาสินค้าให้มีระบบการจัดการที่ดี และมีความทันสมัย โดยต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักการและแนวคิด :

Safety

ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Mindful

เรามุ่งมั่นมอบบริการด้วยใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าทุกครั้ง

Appropiate

ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Reliable

เราต้องให้ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจในสินค้า มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่า

Teamwork

ประสานความร่วมมือกัน เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว ทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม


  • บริษัท ที.อาร์.วาย. คูลเฟรช จำกัด
  • 530 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  •  โทรศัพท์ +66(0) 2-707-8577& แฟกส์ +66(0) 2-7014575  มือถือ +66(0)99-354-6359    สาขา  Japan  Korea  Taiwan